Informujemy, że rozmowa kwalifikacyjna nie służy ocenie wiedzy kandydata, lecz poznaniu jego zainteresowań i osobowości.

Pytania zadawane podczas tej rozmowy mogą dotyczyć: literatury, pasji, szkoły, kolegów, miejsca zamieszkania, codziennych zajęć.

O przyjęcie do liceum ogólnokształcącego mogą ubiegać się uczniowie, którzy  Spełniają Podstawowe Wymagania

 

 

 

 

ISTOTNE   TERMINY 

od 17 stycznia

rozmowa wstępna kandydata i rodzica z dyrektorem szkoły

do 20 czerwca                

DOKUMENTY  REKRUTACYJNE  do klasy pierwszej należy składać do 20 czerwca 2022 r.

•       w sali nr 5  we wtorki środy w godz. 10:00-15:15 (p. Joanna Sołtysik)

•       u dyrektora szkoły  w czwartki i  piątki w godz. 12:00-14:00 (p. Małgorzata Zarubajko)

27 czerwca               

* do godz. 10:00 - ostateczny termin dostarczenia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

* godz. 12:00 - spotkanie Zespołu Rekrutacyjnego (informacja o decyzji odnośnie przyjęcia/odmowy przyjęcia ucznia zostanie przesłana drogą e-mailową)

od 28 czerwca               

podpisanie umowy

 

Osoby , które do końca czerwca podpiszą umowę otrzymują 50% zniżki na opłatę wpisową

Opłata wpisowa 900 zł.

PODSTAWOWE CZESNE 

(w tym rozszerzenie z j. angielskiego)

opłata miesięczna w roku szkolnym 2022/23 wynosi:

650 zł + opłata za rozszerzenia (wg cennika na dany rok szkolny)

Rodziców i młodzież zainteresowanych wyborem naszego liceum ogólnokształcącego 

prosimy o kontakt  z sekretariatem szkoły pod nr telefonu:

tel. 509 058 508   lub   tel. 790 420 300 

WNIOSEK  LO

KWESTIONARIUSZ LICEUM 2021-22

REKRUTACJA

Media Społecznościowe

Kontakt