Kontakt 

Media Społecznościowe

REKRUTACJA

KWESTIONARIUSZ LICEUM 2023-24

WNIOSEK  LO

Rodziców i młodzież zainteresowanych wyborem naszego liceum ogólnokształcącego 

prosimy o kontakt  z sekretariatem szkoły pod nr telefonu:

tel. 509 058 508   lub   tel. 790 420 300 

ISTOTNE TERMINY

od 9 lutego 2023 r.

rozmowa wstępna kandydata i rodzica z dyrektorem szkoły

• do 20 czerwca 2023 r.

należy złożyć DOKUMENTY REKRUTACYJNE otrzymane podczas spotkania

• w sali nr 5 w czwartki  i piątki w godz. 10:00-15:15 (p. Joanna Sołtysik)

• u dyrektora szkoły we wtorki i środy w godz. 12:00-14:30 (p. Małgorzata Zarubajko)

27 czerwca 2023 r.

* do godz. 10:00 - ostateczny termin dostarczenia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

* godz. 12:00 - spotkanie Zespołu Rekrutacyjnego (informacja o decyzji odnośnie przyjęcia/odmowy przyjęcia ucznia zostanie przesłana drogą e-mailową)

28 czerwca 2023 r.

podpisanie umowy

Opłata wpisowa 900 zł.

PODSTAWOWE CZESNE (w tym rozszerzenie z j. angielskiego)

opłata miesięczna w roku szkolnym 2023/24 wynosi:

740 zł + opłata za rozszerzenia (wg cennika na dany rok szkolny)

Informujemy, że rozmowa kwalifikacyjna nie służy ocenie wiedzy kandydata, lecz poznaniu jego zainteresowań i osobowości.

Pytania zadawane podczas tej rozmowy mogą dotyczyć: literatury, pasji, szkoły, kolegów, miejsca zamieszkania, codziennych zajęć.

Do szkoły kandydaci są przyjmowani na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej,  ocen otrzymanych w pierwszym półroczu klasy ósmej oraz ocen otrzymanych na zakończenie roku szkolnego.