PODSTAWA PROGRAMOWA

MATERIAŁY DO POBRANIA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

ROZPORZĄDZENIE MINISTERSTWA OŚWIATY

Udostępniamy Państwu podstawę programową obowiązującą w edukacji dziennej.Niektóre przedmioty ujęte w poniższych dokumentach nie obowiązują w edukacji domowej.Podstawa programowa kształcenia ogólnego  jest załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 marca 2022r.

Kontakt 

Media Społecznościowe