Kontakt 

Media Społecznościowe

03 października 2022

UDZIELAMY PIERWSZEJ POMOCY

Umiejętność udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanemu to podstawowa umiejętność, którą powinien posiąść każdy. Dlatego też, poniedziałkowe przedpołudnie nasi pierwszoklasiści spędzili na udziale w kursie pierwszej pomocy.
Pamiętajmy, że podczas ratowania człowieka również możemy wyrządzić mu krzywdę i pogorszyć jego stan. Dlatego tak ważne jest, żeby wiedzieć, jak pomóc, żeby nie zaszkodzić.
Dziękujemy za cenną lekcję ekipie z OSP Jaczów.