Kontakt 

Media Społecznościowe

14 lutego 2020

OLIMPIADA GEOGRAFICZNA

Nasi licealiści Piotr Sołtysik i Kacper Grabsztunowicz wzięli udział w eliminacjach okręgowych XLVI Olimpiady Geograficznej. Aby dostać się do tego etapu chłopcy musieli napisać pracę, która miała ukazać krajobraz wybranej miejscowości jako zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym. Piotrek pisał o osiedlu Kopernik, którego budowa jest wynikiem odkrycia złóż rudy miedzi w okolicach Głogowa i jej eksploatacji. Kacper napisał o miejscowości Żukowice, która została wyludniona w wyniku odkrycia złóż rudy miedzi. Chłopcy musieli przed napisaniem pracy odwiedzić urząd miasta i urząd gminy, aby zebrać informacje. Spotykali się z mieszkańcami miejscowości, prowadzili ankiety, wykonali bogatą dokumentację fotograficzną, aby ukazać zmiany w środowisku przyrodniczym.Prace zyskały uznanie komitetu olimpijskiego, o czym poinformowało nas jury. Eliminacje okręgowe są dwudniowe. W pierwszym dniu chłopcy pisali trzy testy. Wieczorem komisja podała wyniki. Do drugiej części – kwalifikacji ustnych – dostało się 21 uczniów, wielu z nich to finaliści poprzednich edycji olimpiady. Nasi uczniowie napisali dobrze testy. Piotr znalazł się na dwudziestym trzecim miejscu, z różnicą 0,5 punktu do dwudziestego drugiego miejsca. Chłopcy na drugi rok chcą wziąć udział w tej olimpiadzie i dlatego zobaczyliśmy jak wygląda druga część tego konkursu. Młodzież rozwiązuje quiz, a potem losuje pytanie, i odpowiada prze całej zgromadzonej publiczności. Co najmniej połowa uczniów, którzy dotarli do części ustnej zostaje zakwalifikowana do finału ogólnopolskiego. Stawka jest wysoka. Ci uczniowie są zwolnieni z matury z geografii i otrzymują 100% punktów za napisaną maturę. Piotrowi i Kacprowi gratulujemy wyników i samozaparcia przy pisaniu pracy i uczeniu się, zwłaszcza, że chłopcy nie rozszerzają w liceum geografii.