Ukończyłam Wyższą Szkołę Pedagogiczną na kierunku matematyka o specjalności nauczycielskiej.
Ukończyłam też studia podyplomowe z zakresu filozofii i etyki. Jestem nauczycielką dyplomowaną,
egzaminatorem CKE, ekspertem ds. awansu zawodowego nauczycieli, edukatorem.
Od początku mojej pracy staram się aby uczniowie ucząc się matematyki mieli świadomość jej użyteczności w życiu. Żeby myśleli o matematyce nie, w kontekście liczb, działań, figur, ale jako nauce
rozwijającej myślenie krytyczne, uczącej wytrwałości, umiejętności dostrzegania związków, planowania i … . Moja praca daje mi wiele satysfakcji, a moi uczniowie inspirują mnie do ciągłego poszukiwania nowych wyzwań, i to nie tylko pedagogicznych. Prywatnie lubię czytać, robić na drutach, szydełku, wędrować pieszo i rowerem oraz każdej jesieni
zbierać kasztany ��

Jestem absolwentką geografii na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyłam studia podyplomowe – wiedza o społeczeństwie z edukacją europejską. Jestem nauczycielem dyplomowanym,  egzaminatorem OKE oraz doradcą metodycznym. Uważam, że uczenie i nauczanie, podobnie jak poznawanie świata,  to fascynująca przygoda. W wolnym czasie  lubię wygrzewać się w słońcu, czytać książki słuchać poezji śpiewanej. Moim marzeniem jest powtórzenie wędrówki głównym grzbietem Karkonoszy „od schroniska do schroniska”- jak za dawnych lat.

” Poświęcaj tyle czasu na ulepszanie siebie, byś nie miał go na krytykę innych.” (Christian Larson

 

Tytuł magistra fizyki w zakresie dydaktyki fizyki uzyskałem w roku 1994 na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1999 roku na tej samej uczelni uzyskałem stopień naukowy doktora nauk fizycznych. W roku 2019 uzyskałem stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie fizyka i w tym samym roku stanowisko profesora Uniwersytetu Zielonogórskiego. Moja praca dydaktyczna obejmowała wszystkie szczeble edukacyjne począwszy od szkoły podstawowej, poprzez gimnazjum, szkołę ponadpodstawową (ponadgimnazjalną), a skończywszy na szkolnictwie wyższym. Pierwszy okres pracy dydaktycznej to 7 lat pracy w Szkole Podstawowej w Grębocicach, jako nauczyciel fizyki, matematyki i wchodzącej wówczas do szkół informatyki. W tym okresie kilku prowadzonych przeze mnie uczniów zostało laureatami w wojewódzkich konkursach fizycznych, a na koniec jeden z wychowanków zdobył I miejsce w ogólnopolskim konkursie
z fizyki dla uczniów szkół podstawowych. Potem nastał okres pracy związanej również z rozwojem naukowym i pracy dydaktycznej tylko głównie w szkolnictwie wyższym (Uniwersytet Zielonogórski,Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, PWSZ Głogów). W tym czasie oprócz pracy naukowej uczestniczyłem w konstruowaniu programu studiów i kierowaniu różnych form kształcenia studentów ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania ich do pracy dydaktycznej. Od kilku lat z przyjemnością powróciłem do nauczania w szkole podstawowej i ponadpodstawowej,

dr hab. Ryszard Matysiak 

FIZYKA

Tytuł magistra filologii angielskiej uzyskałam na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu w 2020 roku, ale już po studiach licencjackich rozpoczęłam pracę jako nauczyciel. Pozwoliło mi to na zdobycie doświadczenia w nauczaniu różnych grup wiekowych, od maluchów do licealistów. 
Najmocniej ukształtowała mnie praca w szkole Montessori we Wrocławiu, gdzie dowiedziałam się jak rozbudzać w uczniach wewnętrzną motywację, jak prowadzić ich do samodzielności i jak pokazywać im, by brali odpowiedzialność za własną naukę. 
Chcę zarażać innych pasją do języka angielskiego i ułatwiać dostrzeganie sensu w nauce języków obcych, uczyć otwartości na inne kultury i przede wszystkim chęci nawiązywania więzi z drugim człowiekiem.
W zawodzie nauczyciela najbardziej lubię ciągłą potrzebę samokształcenia i odkrywania nowych metod nauczania, by jak najbardziej indywidualizować proces nauczania i znaleźć jak najlepszą drogę dotarcia do każdego z moich uczniów i nawiązania z nimi dobrej relacji. Dlatego też stale poszukuję kursów, szkoleń i konferencji, które skupiają się nie tylko wokół nauczania języka angielskiego. Na początku 2022 roku uzyskałam tytuł tutora I stopnia w Collegium Wratislaviense. Bezustannie staram się też pogłębiać swoją wiedzę z zakresu neurodydaktyki.

Magdalena Hołub   - JĘZYK POLSKI

Jestem magistrem filologii polskiej. Ukończyłam również studia podyplomowe z historii oraz geografii. Uzyskałam stopień nauczyciela dyplomowanego, jestem egzaminatorem CKE.
W swojej pracy najbardziej cenię sobie kontakt z młodzieżą. Każdy człowiek, to niepowtarzalna jednostka, która ma swoje predyspozycje, pasje, oczekiwania, ale również ograniczenia. Dlatego też, poza nadrzędnym celem, jakim jest nauczanie, staram się nieustannie motywować moich uczniów do pracy, pobudzać ich ciekawość i pozostawiać przestrzeń do wyrażania swoich przekonań.
Prywatnie uwielbiam czytać, wyszukuję starocie i zajmuję się ich renowacją , fotografuję, spędzam jak najwięcej czasu z rodziną.

Kontakt 

Media Społecznościowe

O  NAS

O NAS

Jestem magistrem filologii polskiej. Ukończyłam także studia podyplomowe z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie. Na lekcjach j. polskiego nieustannie wykorzystuję kontekst historyczny, aby ułatwić uczniom zrozumienie zagadnień literackich.

Uzyskałam stopień nauczyciela dyplomowanego oraz egzaminatora zewnętrznego CKE. Szczególnym zainteresowaniem darzę teatr, którym usiłuję zarazić także młodzież, organizując spektakle na terenie szkoły i poza nim. Kolejną moją pasją jest poezja oraz propagowanie dokonań literackich poetów głogowskich. Na sercu leży mi poza przekazaniem wiedzy także odkrycie w uczniach różnorodnych talentów i możliwości, a także zbudowanie osobowości absolwenta, który bez problemu odnajdzie się w wymagającym życiu pozaszkolnym.

Małgorzata Jankowska  

JĘZYK POLSKI

Emil  Kawalec - CHEMIA

Jak to się stało, że uczę chemii i biologii? Zaczęło się od owadów, które interesowały mnie bardziej niż nauka mówienia i chodzenia, naturalnym więc było, że po postawieniu pierwszych kroków, podążałem już tylko „ścieżkami życia” Davida Attenborough, takiego siwego pana o głosie Krystyny Czubówny.  Droga ta zaprowadaziła mnie na studia przyrodnicze. Jednak owady musiały ustąpić miejsca mikrobom, a te z kolei chemii organicznej.Udało mi się ukończyć jeden z najlepszych wydziałów chemii w Polsce i o dziwo zdobyłem nawet stypendium naukowe, a ostatni rok studiów spędziłem na hiszpańskim Universitat Jaume I, gdzie do moich głównych obowiązków należało jedzenie oliwek i picie hektolitrów soków ze świeżych pomarańczy. Nie lubię bardzo opuszczać przyjemnych miejsc, dlatego z moją Alma Mater rozstać się nie chciałem, więc tak jak i na własny poród,  na obronę pracy magisterskiej postanowiłem spóźnić się kilka tygodni.W międzyczasie ukończyłem studium podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego, a jako wolontariusz pracowałem z dziećmi wymagającymi specjalnej opieki, a także prowadziłem zajęcia dodatkowe z przedmiotów przyrodniczych i matematyki w jednym z wrocławskich domów dziecka. Od 10 lat przygotowuję uczniów do matury,  kilkudziesięciu z nich dostało się na medycynę,  farmację lub weterynarię. Uwielbiam uczyć, a dzięki cudownym młodym osobom, które spotykam każdego dnia, nigdy nie przestałem zadawać sobie i innym wielu pytań, przez co świat, a zwłaszcza Ludzie, codziennie fascynują mnie bardziej. Zachęcam wszystkich, żeby uczyli innych, bo to najlepszy i najciekawszy sposób na naukę, np. ja tłumaczę dane zagadnienie tak długo, aż sam je zrozumiem;)Zanim wyjdę z domu, tańczę i śpiewam, za co przepraszam sąsiadów, daje mi to energię i nakręca pozytywnie. Bardzo też lubię literaturę japońską, jazdę na rolkach, podróże…i jestem wege

Nauczycielem jestem od 30 lat. Wtedy ukończyłem studia i podjąłem pracę w Szkole Podstawowej nr 13 w Głogowie, w której oprócz historii uczyłem języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, wychowania fizycznego i geografii (do czasu, kiedy tego przedmiotu zaczęła uczyć moja żona). Wspólnie opiekowaliśmy się Szkolnym Kołem Krajoznawczo - Turystycznym, Samorządem Uczniowskim, organizowaliśmy liczne rajdy i wycieczki. Od roku 1997 uczę w II Liceum Ogólnokształcącym historii. W roku 2004 ukończyłem studia podyplomowe – wiedza o społeczeństwie z edukacją europejską. Pomimo tylu lat pracy historia i nauczanie jej sprawia mi dużą przyjemność. Prywatnie jestem szczęśliwym mężem i ojcem. Lubię muzykę rockową z lat 60.tych i 70.tych i kolekcjonuję różne starocie J jak na historyka przystało.

W 2019 roku ukończyłam studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, na kierunku lingwistyka stosowana. W trakcie ostatniego roku studiów licencjackich rozpoczęłam pracę jako nauczyciel języka angielskiego, prowadząc zajęcia w przedszkolu. Praca z dziećmi oraz z młodzieżą daje mi dużo radości i satysfakcji. Od kilku lat podczas wakacji pracuję jako wolontariusz na obozach (również językowym) jako tłumacz lub opiekun. Jedną z moich życiowych pasji (obok języków obcych) jest muzyka.

Aby stworzyć szkołę na miarę światowych placówek edukacyjnych, sięgnęliśmy z mężem po najlepsze wzorce zaczerpnięte podczas naszych studiów w Norwegii, USA i Walii.

W ASLANIE pragniemy umożliwić osiągnięcie sukcesu każdemu uczniowi, sprawić, że odkryje radość poznawania i doświadczenia świata oraz rozwinie swoje pasje.

Szkoła ASLAN to dla mnie angielski ogród pełen wielobarwnych roślin. Każdy uczeń jest kwiatem, który swobodnie rozwija się, odczuwa różne emocje, razem z innymi tworzy i poznaje piękny świat. Cierpliwymi ogrodnikami są nauczyciele, którzy dbają o odpowiedni wzrost i rozwój. Wierzę też, że kochający Bóg, Narnijski Aslan, zsyła życiodajny deszcz mądrości, dobroci i miłości w serce każdego ucznia.

Małgorzata Ostrowska 

 JĘZYK ANGIELSKI

Aleksandra Kozioł - MATEMATYKA

Zofia Rogalska - FIZYKA

Edyta Wierzchowska

WŁAŚCICIELKA

Małgorzata Zarubajko 

DYREKTOR 

Zostałam nauczycielem, bo uwielbiam pracę z młodzieżą i wciąż nie mogę się nadziwić, ile możemy się uczyć od siebie nawzajem. 

Tytuł magistra historii otrzymałam na Wydziale Humanistycznym w Wyższej Szkole Pedagogicznej. Ukończyłam również studnia na kierunku Technologia Informacyjna i Informatyka. Jestem laureatką konkursu Instytutu Badań Edukacyjnych dla nauczycieli „Lekcja dobrej historii”.  Moi uczniowie mogą się poszczycić  wieloma sukcesami osiągniętymi  w konkursach i olimpiadach. Lubię młodzież, lubię z nimi przebywać  i uczyć ich. To oni inspirują mnie do dalszej pracy.

Prywatnie uwielbiam podróże. Zaglądam do miejscowych muzeów i galerii, podziwiam zabytkowe budowle, próbuję lokalnych potraw, ale przede wszystkim  obserwuję ludzi w różnych sytuacjach. Ich radość, śmiech i życzliwość dodają mi energii.

Marek Rogowski - HISTORIA

Katarzyna Cześniuk-Kurtys

JĘZYK  ANGIELSKI

Joanna Sołtysik - MATEMATYKA

     Honorata Kotwica   

JĘZYK POLSKI

Patrycja Malesa- BIOLOGIA

Niektórzy twierdzą, że człowiek rodzi się jako czysta karta.  Mnie jednak raczej tam u góry ktoś od razu porządnie pobazgrał. Ukochaną dziedziną jest dla mnie język polski i w tym kierunku ukończyłam studia magisterskie. Po prostu byłam skazana na to. Podobno pierwsze wystąpienie literackie miałam w wieku 3 lat, na drabinie, na której recytowałam swój wiersz o kamieniach. Jak można się domyślić, wszyscy zebrani słuchali w ogromnym skupieniu...
I niekoniecznie ze względu na walory artystyczne. Potem, obok literatury pojawił się sport, chór. Zawsze jednak miałam dużo do powiedzenia i gdy trzeba było wybrać jeden temat wypracowania z trzech, pisałam na wszystkie trzy. To może straszne, ale chciałam i cztery i pięć napisać a potem pograć w piłkę ręczną i pośpiewać. Bazgroły jednak na mojej karcie pozostały, tylko nieco bardziej wyraźne.  Sport jest obecny, bo strzelam sportowo, posiadam licencję i patent strzelecki. Tańczę, czasem biegam. Zajmuję się też promocją działań wspierających naszych lokalnych sportowców w stowarzyszeniu sportowym. Kocham dobre kino, teatr, dlatego po drodze mi zawsze choćby do naszego teatru,  im.Andreasa Gryphiusa, do grupy "Teatr Jednego Mostu", której mam zaszczyt być członkiem. Jestem też rekonstruktorem w historycznej grupie rekonstrukcyjnej.
Ważny we wszystkim jest dla mnie człowiek. Literatura jest według mnie poszukiwaniem, odkrywaniem świata, człowieka. 
Ukończyłam po drodze Wiedzę o społeczeństwie, BHP oraz Terapię zajęciową. Lubię zarażać uczniów pasją. Cieszy mnie kontakt z nimi i myślę, że oni to czują. Moje ulubione słowa, które wcielam w życie pochodzą od Lema:
"Lepiej być dobrej myśli, bo po co być złej". Dobrze też do tego mieć pyszną czekoladę, którą uwielbiam. Jestem więc również głodomorem, łasuchem i zawsze znajdę pretekst, by zjeść coś słodkiego. Słodkim  nie zawsze więc się podzielę. Wiedzą, pasją, dobrym słowem, owszem

W 2000 roku zdobyłam tytuł magistra matematyki. Choć po ukończeniu studiów mogłam pójść w różne strony, serce moje uparcie widziało mnie w roli nauczyciela. W tym samym roku rozpoczęłam pracę jako nauczyciel matematyki i do dziś to zajęcie daje mi wiele satysfakcji.

Każdego roku na mojej drodze pojawiają się młodzi ludzie – moi uczniowie, z którymi mogę się dzielić tym, co umiem, ale też czerpać z ich pomysłów i ciekawych rozwiązań. Matematyka ma w sobie harmonię i porządek, a zarazem wiele zakamarków, które wciąż można poznawać. Odczuwam wielką radość, gdy pasję odkrywania widzę u moich uczniów.

Lubię odpoczywać blisko przyrody, wędrować po górach, lasach czy polnych bezdrożach. A gdy mogę usiąść z dobrą książką, to nierzadko zdarza się, że jest to zbiór ciekawych zadanek :)

Tytuł magistra obroniłam na Uniwersytecie Wrocławskim (Wydział Nauk Biologicznych). Specjalizuję się w mikrobiologii. Posiadam także przygotowanie nauczycielskie. Podczas nauczania lubię pokazywać podopiecznym zależności między informacjami oraz odnosić wiedzę teoretyczną do codziennego życia. Chętnie stosuje także zróżnicowane źródła wiedzy oraz metody pracy, ponieważ zdaję sobie sprawę jak duży wpływ ma zobrazowanie zagadnienia na jego skuteczne zapamiętanie. Zwracam także uwagę na systematyczność pracy uczniów, ponieważ wiem, że jest ona kluczem do sukcesu. Jeżeli chodzi o nauczany przedmiot, to w szczególności interesują mnie zagadnienia związane ze zdrowym odżywianiem oraz jego wpływem na nasze codzienne funkcjonowanie i potencjalną długość życia w zdrowiu oraz inżynieria genetyczna. Poza tym interesuję się także psychologią, a w szczególności psychologią kryminalistyczną oraz chemią. W wolnym czasie lubię aktywnie spędzać czas:  latem pływać i biegać, a zimą- jeździć na nartach. Chętnie czytam powieści kryminalne oraz czasopisma popularnonaukowe o tematyce biologicznej.

Anna Gwiazda

JĘZYK HISZPAŃSKI

Iwona Rogowska - GEOGRAFIA

WICEDYREKTOR 

          Nasza historia sięga roku 2012, kiedy to powstała Szkoła Podstawowa Aslan im. C.S. Lewisa i Gimnazjum Aslan im. C.S. Lewisa.  Reforma systemu oświaty z 2017 roku przyczyniła się do przekształcenia Gimnazjum Aslan  w liceum.   W naszym liceum pracujemy różnorodnymi metodami. Realizując program sięgamy często po metodę projektu, która pozwala rozwijać miękkie kompetencje. Nie zapominamy jednak o wspieraniu indywidualnego rozwoju.

Pomagamy naszym uczniom organizując różnorodne zajęcia i konkursy. Wspieramy udział w ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych na poziomie krajowym i zdobywanie certyfikatów z języków obcych.

Każdy z uczniów liceum ma możliwość dowolnego wyboru rozszerzeń, wiele przedmiotów połączono w bloki przedmiotowe. Uczniowie dzięki znajomości zagadnień na cały rok szkolny mogą dowolnie zaplanować ich zaliczanie, sami też decydują, na jaką ocenę będą zaliczać daną partię materiału. Dzięki temu biorą odpowiedzialność za swoje wykształcenie i mają wpływ na swój los w szkole. W naszej szkole pragniemy kierować się chrześcijańskimi wartościami. 

Ukończyłam filologię hiszpańską w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu. Od 2013 roku pracuję jako nauczyciel języka hiszpańskiego. Ważny jest dla mnie dobry kontakt z moimi uczniami. Każdy rok z nimi jest dla mnie bardzo cennym doświadczeniem i dzięki temu cały czas poszukuję nowych sposobów, aby każdy uczeń mógł osiągnąć sukces na miarę swoich możliwość. W mojej pracy najważniejsza jest sumienność i zaangażowanie. Ucząc, pragnę przekazywać moim uczniom, że znajomość języka hiszpańskiego jest bardzo przydatna i pozwala na porozumiewanie się z ponad półtora miliardem ludzi na świecie. Moją pasją jest przede wszystkim poznawanie kultury hispanoamerykańskiej. Lubię również czytać książki, oglądać seriale na Netflixie, a także spędzać aktywnie czas z bliskimi.

 
 

NASZ  ZESPÓŁ