Kontakt 

Media Społecznościowe

01 marca 2020

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny

W roku szkolnym 2019/2020 klasy pierwsze naszego liceum wzięły udział w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Matematyka Bez Granic” Senior. Konkurs ten ma nietypową formułę, ponieważ jedynie całe klasy mają prawo w nim uczestniczyć. 27 lutego uczniowie zmagali się z zadaniami etapu finałowego. Każda z klas miała do rozwiązania 13 zadań w czasie 90 minut. Pierwsze zadanie było w języku obcym. Należało przetłumaczyć jego treść i w języku angielskim zapisać rozwiązanie wraz z wyjaśnieniami. Celem tego konkursu jest przede wszystkim zwiększenie zainteresowania matematyką poprzez pokazanie jej zastosowań w życiu codziennym. Zadania są interdyscyplinarne i dość nietypowe. Mają zróżnicowany stopień trudności i tematykę, więc są adresowane do szerokiego kręgu uczniów. Oprócz zdolności matematycznych liczy się tu także umiejętność współpracy i podziału zadań w grupie, pomysłowość, wyobraźnia, zdolności językowe i plastyczne. Jest to świetna okazja do integracji zespołu klasowego, rozwijania kreatywności i umiejętności pracy w zespole. Konkurs daje możliwość sprawdzenia swojej wiedzy oraz porównania jej z wiedzą rówieśników z Polski i ponad dwudziestu krajów świata.Gratulujemy naszym uczniom zapału, umiejętności współpracy, dużej wiedzy i kreatywności.Teraz z niecierpliwością oczekujemy na wyniki.