Nowy Budynek Liceum  

Olimpiada Geograficzna

OTRZESINY 

WARSZAWA - WSPÓLNY  WYJAZD

ZŁOTE MIKROFONY PRZYZNANE

Z życia szkoły 

Cross Małych Straceńców / Czerwony - wolontariat 

Wizyta Amerykańskich

Uczniów z Minneapolis